Boys Junior Varsity Lacrosse, Boys Varsity Lacrosse · FGR Varsity vs. Troy Athens